Czym jest lokata inwestycyjna? Zalety i wady lokat inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne to bezpieczny sposób na pomnożenie posiadanego kapitału. Czym jest lokata inwestycyjna? Jakie są najważniejsze zalety i wady takiej lokaty?

Lokata inwestycyjna – co to jest?

Lokata inwestycyjna, inaczej lokata strukturyzowana, łączy w sobie cechy dwóch produktów bankowych – lokaty oraz inwestycji.

Lokata – gwarantuje całkowity zwrot ulokowanych środków.
Inwestycja – pozwala na uzyskanie wyższego oprocentowania niż w przypadku zwykłej lokaty.

Za pomocą lokat inwestycyjnych można inwestować kapitał w różne instrumenty bazowe, na przykład w surowce, akcje, indeksy giełdowe, rynki walutowe. Przy ich wzrostach lokata ta może przynieść korzystne zyski, lecz należy pamiętać, że nie są one gwarantowane. Zysk zależny jest zatem od samego instrumentu bazowego.

Jednocześnie kwota wpłacona na lokatę jest całkowicie gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości do równowartości 100 tys. euro.

Lokaty inwestycyjne to najczęściej lokaty długoterminowe. Okres ich trwania to zwykle około 2 lat. Minimalna kwota wpłaty w zależności od wybranej oferty wynosi od 1 000 złotych do 10 000 złotych. Oprocentowanie może wynosić nawet kilkanaście procent.

Więcej informacji: https://nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje/archiwalne-lokaty-inwestycyjne/nest-stabilne-gniazdo

Zalety lokat inwestycyjnych

Bezpieczeństwo – lokata inwestycyjna gwarantuje brak utraty wpłaconego kapitału. Na zakończenie lokaty inwestor otrzymuje 100% zainwestowanych środków, a także ewentualny zysk. Dodatkowo, zwrot środków gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zobacz również  Jakie są rodzaje faktoringu?

Wygoda – lokaty inwestycyjne nie wymagają wiedzy z zakresu inwestowania. Środki zarządzane są wtedy przez ekspertów w tej dziedzinie, którzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie.

Wyższe zyski – za pomocą lokaty inwestycyjnej można zarobić więcej niż na zwykłej lokacie bankowej. Możliwe oprocentowanie może wynosić nawet do kilkunastu procent w skali inwestycji.

Łatwa dostępność – lokaty przeznaczone są dla każdego zainteresowanego inwestora.

Wady lokat inwestycyjnych

Ryzyko inwestycyjne – lokaty inwestycyjne związane są z ryzykiem, w tym z ryzykiem rynkowym, inflacyjnym, walutowym, wahań stóp procentowych, podatkowym.

Brak gwarancji zysków – produkt nie gwarantuje oprocentowania, dlatego może nie przynieść zysku, który uzależniony jest od szeregu czynników. Zawsze jednak pozwala na odzyskanie wpłaconego kapitału, dlatego lokata ta chroni inwestora przed stratami.

Długoterminowa inwestycja – lokaty zawierane są na dłuższy okres, dlatego wymagają zamrożenia środków nawet na kilka lat. Zerwanie lokaty przed czasem powoduje brak wypłaty ewentualnych odsetek.

Jak otworzyć lokatę inwestycyjną?

Lokata ta może być założona w oddziałach banku oraz za pośrednictwem internetu. Otwarcie lokaty przez internet możliwe jest po zalogowaniu się do serwisu bankowego.

Podsumowując, lokata inwestycyjna (strukturyzowana) jest atrakcyjnym produktem dla inwestorów, którzy chcą ulokować swoje środki bezpiecznie, lecz jednocześnie z perspektywą wysokich zysków.

Zobacz również  Gdzie zaopatrzyć biuro w artykuły biurowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *