Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring staje się coraz bardziej popularny w Polsce. To forma finansowania bieżącej działalności finansowej. Ułatwia utrzymanie jej płynności finansowej, nawet w czasie kryzysu. Nic, więc dziwnego w tym, że temat faktoringu stał się modny. Jakie są rodzaje faktoringu dla firm? Jakie mają zalety, a jakie wady? Jaki wybrać?

Podział faktoringu według przejęcia ryzyka:

Faktoring niepełny, czyli z regresem
To najpopularniejszy rodzaj faktoringu. Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ale może go zweryfikować. Brak przejmowania ryzyka skutkuje tym, że cała procedura jest bardzo uproszczona i można ją przeprowadzić w kilkadziesiąt minut.

Faktoring pełny, czyli bez regresu
W tym wypadku faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Jest on bardzo korzystny z perspektywy przedsiębiorcy. Po otrzymaniu zapłaty przez faktora, przedsiębiorcy nie obejmuje ryzyko braku wypłacalności kontrahenta. Przejęcie ryzyka wiąże się z tym, że procedura jest bardziej skomplikowana niż w przypadku faktoringu z regresem. Wiąże się też z większymi kosztami. Plusem jest to, że umożliwia rozwój w bardzo szybkim tempie.

Sprawdź: https://faktoria.pl/porada/faktoring

Podział faktoringu według rodzaju kontrahenta:

Faktoring krajowy
Jego odbiorcami są firmy krajowe. W takich transakcjach jest mniejsze ryzyko niewypłacalności kontrahenta, więc można korzystać z faktoringu niepełnego. Jeśli mamy już pewną historię z danym kontrahentem – otrzymywaliśmy już od niego płatności zgodne z umową, to faktor często nalicza niższe koszty za swoje usługi.

Zobacz również  Zalety franczyzy dla małych i średnich przedsiębiorstw: Jak zwiększyć swoje szanse na rynku

Faktoring eksportowy
Jego odbiorcami są przedsiębiorstwa zagraniczne. W takim przypadku faktoring może być bardziej restrykcyjny, bo weryfikacja kontrahenta jest trudna. Również windykacja może być utrudniona, więc faktor nie koniecznie chce brać odpowiedzialność za taką transakcję. W tym rodzaju faktoringu często pojawia się też ubezpieczyciel. To właściwie do niego należy ostateczna decyzja, co do przyjęcia przez faktora konkretnego kontrahenta.

Podział faktoringu według rodzajów cesji wierzytelności:

Faktoring jawny (notyfikowany)
W tym rodzaju faktoringu dłużnik jest powiadamiany o przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora. To najpopularniejszy i najtańszy rodzaj faktoringu dla firm. W związku z tym jest to też najczęściej wybierany faktoring dla firm. W takim wypadku cała usługa jest jawna, a faktor może łatwo zweryfikować kontrahentów.

Faktoring niejawny (tajny, cichy)
W tym rodzaju faktoringu dłużnika nie powiadamia się o zawarciu umowy faktoringu. Nie ma on o niej pojęcia. Korzysta się z niego wtedy, kiedy przedsiębiorca nie chce informować dłużnika o transakcji. Czasami mogłoby to pogorszyć relacje biznesowe i lepiej jest nikogo nie informować o firmie faktoringowej. Obawy na tym tle maleją, ale wciąż są obecne w społeczeństwie. Nic, więc dziwnego, że wiele firm stawia na faktoring tajny. Dzięki temu zachowują swoje tajemnice dla siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *